Mener svenske reker bør på rødliste

En isfugl har fanget en reke. Foto: Pixabay
– annonse top –

WWF i Sverige mener at reker bør føres opp på landets rødliste over sårbare arter.

Allerede i 2014 mente WWF Sverige at reker burde føres opp på vernelistene, men etter at arten ble sertifisert kunne fisket etter reker forsette.

Bransjeorganisasjonen Svenske fiskeres produsentforening uttaler til SVT at forslaget er dumt.

– annonse inline –

– Dette fisket er ikke biologisk langsiktig holdbart, sier Inger Melander i WWF til SVT, og mener at rekefisket i Sverige har negativ påvirkning i økosystemene.

For ordens skyld er det viktig å nevne at rødlistingen er gjort av WWF, ikke formelle rødlister i Sverige.

I Norge kan reker fortsatt fiskes som normalt, men den norske sjømatguiden skal oppdateres i løpet av juni, skriver Dagbladet.

– annonse bottom –