Mener svenske reker bør på rødliste

En isfugl har fanget en reke. Foto: Pixabay

WWF i Sverige mener at reker bør føres opp på landets rødliste over sårbare arter.

Allerede i 2014 mente WWF Sverige at reker burde føres opp på vernelistene, men etter at arten ble sertifisert kunne fisket etter reker forsette.

– annonse artikkel –

Bransjeorganisasjonen Svenske fiskeres produsentforening uttaler til SVT at forslaget er dumt.

– Dette fisket er ikke biologisk langsiktig holdbart, sier Inger Melander i WWF til SVT, og mener at rekefisket i Sverige har negativ påvirkning i økosystemene.

For ordens skyld er det viktig å nevne at rødlistingen er gjort av WWF, ikke formelle rødlister i Sverige.

I Norge kan reker fortsatt fiskes som normalt, men den norske sjømatguiden skal oppdateres i løpet av juni, skriver Dagbladet.

– annonse nede –