Svært få villrein var smittet av skrantesyke

skrantesyke villrein nordfjella
Foto: Statens naturoppsyn / Miljødirektoratet
– annonse top –

Fasit etter nedslaktingen av villrein i Nordfjella viser at kun svært få av villreinen i området var smittet av skrantesyke.

Det opplyser Statens naturoppsyn (SNO) og Miljødirektorater når 200 prøver av reinsdyr gjenstår å analysere. Bare 18 av 1407 villrein har påvist skrantesyke etter analyser.

Alle kjente dyr er felt, to måneder før fristen, og nå gjenstår det å søke gjennom området for å sikre at det ikke er flere dyr igjen.

– annonse inline –

Nedslaktinga av villrein startet 7. november i fjor, der målet var å skyte hele bestanden i området, for om mulig å utrydde skrantesyken før den fikk spredt seg til andre deler av villreinbestanden i Sør-Norge.

Tre ulike fellingslag har vært i aksjon, og de har benyttet både snøskuter og helikopter. Det er skutt 1384 villrein, mens de resterende antas tatt av snøskred eller har dødd av andre årsaker.

– Jeg er imponert over innsatsen og effektiviteten til mannskapet som har gjort jobben. De har gjennomført et krevende oppdrag innenfor ei tidsramme knapt noen hadde trodd var mulig. Dette betyr også at vi både unngår inndriving og slipper å ta ut høydrektige simler, sier miljødirektør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Nå ber direktoratet og Statens naturoppsyn folk i området være oppmerksomme og melde fra dersom de skulle se villrein i området.

– Framover vil SNO jobbe for å holde området fritt for hjortedyr fra andre områder. Det vil bli ført omfattende tilsyn. Spesielt blir det viktig å patruljere langs grensa mot Nordfjella sone 2, så det ikke trekker inn dyr derfra i sone 1, sier Hambro.

– annonse bottom –