– annonse top –

Regjeringen vil øke bevilgningen til BarentsWatch med 10 millioner i budsjettet for 2022.

– Etter at satsingen på BarentsWatch har vært uendret i flere år vil vi øke bevilgningen med 10 millioner kroner i budsjettet for 2022, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran i en pressemelding knyttet til regjeringens forslag til justert statsbudsjett for 2022.

- artikkel innside -

BarentsWatch ble etablert av den rødgrønne regjeringen i 2012 som en del av nordområdesatsingen. BarentsWatch skal utvikle pålitelige, effektive og sikre digitale tjenester for de norske hav- og kystområdene.

– Digitalisering er helt sentralt for å kunne utvikle og tilby gode tjenester, og for å møte de utfordringer vi vil stå overfor fremover i forvaltningen av kyst- og havområdene våre. BarentsWatch er viktig for fiskerinæringen, havbruksnæringen, sjøtransporten, fritidsbåtbrukere og forvaltningen. Tjenestene er flittig brukt, og bidrar til både effektivisering og verdiskapning, sier fiskeri- og havministeren.

BarentsWatch består av en åpen informasjonsportal, som skal bidra til at norske hav- og kystområder brukes og forvaltes på en effektiv, bærekraftig og godt koordinert måte. Systemet omfatter også en lukket del med et felles ressursregister for beredskaps- og redningsressurser og et skjermet havovervåknings- og samhandlingssystem. Åtte departementer og 29 forvaltningsetater og forskningsinstitutter står bak utviklingen av tjenesten.

– artikkel nede –