Styrker miljøreglene på Svalbard

Foto: Pixabay
– annonse top –

Regjeringen ønsker å stramme inn regelverket for natur og kulturminner på Svalbard.

Målet er å styrke vernet av den unike og sårbare svalbardnaturen og kulturminnene på øygruppa.

– Målet for miljøvernet på Svalbard er det samme som før. Fauna, flora og kulturminner skal bevares tilnærmet urørt. Men klimaendringer og økt ferdsel truer det sårbare, arktiske miljøet. Dersom vi skal verne et av de best forvaltede villmarksområdene i verden, må vi styrke regelverket som omfatter miljøet, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

– annonse inline –

Les hele pressemeldingen på regjeringen.no

– annonse bottom –