Stryker «hot spots» i nord

Bildet er tatt av Free-Photos fra Pixabay Illustrasjonsfoto.
– annonse top –

Fire alvorlige kilder til forurensning i russisk del av Barentsregionen er fjernet fra listen over «hot spots» knyttet til utslipp.

Det ble bestemt i et møte med miljøministre og statssekretærer fra Norge, Sverige, Finland og Russland onsdag møttes for å diskutere miljøsamarbeidet i regionen.

– Barents-samarbeidet er et vellykket regionalt samarbeid. Barents-landene gjør en viktig felles innsats for å bevare miljøverdiene og løse de største miljøutfordringene i regionen, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Maren Hersleth Holsen i en pressemelding.

– annonse inline –

Der går det også fram at en hovedprioritering i samarbeidet er opprydning i såkalte «hot spots» i miljøarbeidet. Disse står på Barents-rådets liste over 42 prioriterte konkrete kilder til miljøskadelige utslipp på russisk side i Barentsregionen. På møtet ble fire kilder til foruresning strøket fra lista, etter dokumenterte miljøforbedringer.

De fire forurensningskildene som ble strøket etter dokumenterte miljøforbedringer er en treforedlingsbedrift i Koryazhma, sør i Arkhangelsk fylke, treforedlingsbedrifter i Arkhangelsk fylke som kilde til dioksinutslipp, Mondi treforedlingsfabrikk i Komirepublikken, og avløpsrenseanlegget i Petrozavodsk, hovedstaden i Karelia-republikken.

Russland vedtok i 2015 en lov for innføring av beste tilgjengelige teknologier i industrien. Dette betyr at lovgivingen for reduksjon av forurensning i Russland blir mer lik lovgivningen i EU og de nordiske land. Under det svenske formannskapet har miljøarbeidsgruppa gjennomført flere støtteaktiviteter, blant annet gjennom seminarer for bedrifter og myndigheter om det nye lovverket.

 

– annonse bottom –