Storørret rammet av overfiske; dette skal gjøres

Bildet er tatt av Vlad Vasnetsov fra Pixabay
– annonse top –

Overfiske, regulering av vassdrag og fysiske inngrep påvirker storørreten negativt. Nå skal det lages en redningsplan.

Storørret har hatt en problematisk utvikling de siste 25 årene, men nå har Klima- og miljødirektoratet gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage et forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestanden av storørret i Norge.

– annonse inline –

 Storørreten i Norge representerer unike økologiske og kulturelle verdier som er viktig å bevare. Men særlig overfiske, vassdragsregulering og andre fysiske inngrep påvirker storørreten negativt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Et arbeidsutvalg med deltagere fra offentlig forvaltning, forskning, rettighetshavere og brukergrupper leverte sin rapport høsten 2020. Miljødirektoratet har gått gjennom rapporten og oversendt sin vurdering og forslag til strategi til KLD.

– Disse tiltakene skal sikre mangfold i vassdragene og et mest mulig naturlig høstbart overskudd av storørretstammer, sier miljødirektør Ellen Hambro i en artikkel hos Miljødirektoratet.

– annonse bottom –