Storørret rammet av overfiske; dette skal gjøres

Bildet er tatt av Vlad Vasnetsov fra Pixabay

Overfiske, regulering av vassdrag og fysiske inngrep påvirker storørreten negativt. Nå skal det lages en redningsplan.

Storørret har hatt en problematisk utvikling de siste 25 årene, men nå har Klima- og miljødirektoratet gitt Miljødirektoratet i oppdrag å lage et forslag til strategi for bevaring og utvikling av bestanden av storørret i Norge.

– annonse artikkel –

 Storørreten i Norge representerer unike økologiske og kulturelle verdier som er viktig å bevare. Men særlig overfiske, vassdragsregulering og andre fysiske inngrep påvirker storørreten negativt, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Et arbeidsutvalg med deltagere fra offentlig forvaltning, forskning, rettighetshavere og brukergrupper leverte sin rapport høsten 2020. Miljødirektoratet har gått gjennom rapporten og oversendt sin vurdering og forslag til strategi til KLD.

– Disse tiltakene skal sikre mangfold i vassdragene og et mest mulig naturlig høstbart overskudd av storørretstammer, sier miljødirektør Ellen Hambro i en artikkel hos Miljødirektoratet.

– annonse nede –