Stor spenning blant ornitologer når ny rødliste kommer neste år

Bildet er tatt av Наталья Коллегова fra Pixabay
– annonse top –

Det er knyttet stor spenning blant ornitologer, forskere og naturforvaltere når den norske rødlista for fugl skal revideres neste år.

Det melder Norsk ornitologisk forening, som viser til at det kom inn mange overraskelser sist svenskene gjorde tilvarende, i april i år. Da kom blant annet bjørkefinken inn på den svenske rødlista over naturlig forekommende fuglearter.

– annonse inline –

Grønnfinken har hatt så stor tilbakegang i Sverige at de på deres rødliste har ført denne arten som sterkt truet. Disse artene ble tatt ut av den svenske lista: sanglerke, heipiplerke, skjeggmeis, gråspett, rødtoppfuglekonge og fuglekonge.

Flere arter er listet som utdødd i Sverige, som reproduserende bestander: hvitbrystlo, svartstork, blåråke, mellomspett, lunde, topplerke, stortrappe og hærfugl.

Knekkand, markpiplerke, tårnseiler, steinvender, taffeland, bergand, grønnfink, stork, enghauk, kornspurv, jaktfalk, svarthalespove, svartglente, storspove, pirol, lappsanger, svarthalsdykker, krykkje, ærfugl og blåstjert er på svenskenes liste over de sjeldneste hekkeartene i landet.

Blant de mest truede artene finner vi: dverggås, snøugle, hvitryggspett, hortulan, pungmeis og tårnugle.

Her kan du se den komplette listen over rødlistede arter i Sverige.

– annonse bottom –