– annonse top –

Det er knyttet stor spenning blant ornitologer, forskere og naturforvaltere når den norske rødlista for fugl skal revideres neste år.

Det melder Norsk ornitologisk forening, som viser til at det kom inn mange overraskelser sist svenskene gjorde tilvarende, i april i år. Da kom blant annet bjørkefinken inn på den svenske rødlista over naturlig forekommende fuglearter.

Grønnfinken har hatt så stor tilbakegang i Sverige at de på deres rødliste har ført denne arten som sterkt truet. Disse artene ble tatt ut av den svenske lista: sanglerke, heipiplerke, skjeggmeis, gråspett, rødtoppfuglekonge og fuglekonge.

– annonse inline –

Flere arter er listet som utdødd i Sverige, som reproduserende bestander: hvitbrystlo, svartstork, blåråke, mellomspett, lunde, topplerke, stortrappe og hærfugl.

Knekkand, markpiplerke, tårnseiler, steinvender, taffeland, bergand, grønnfink, stork, enghauk, kornspurv, jaktfalk, svarthalespove, svartglente, storspove, pirol, lappsanger, svarthalsdykker, krykkje, ærfugl og blåstjert er på svenskenes liste over de sjeldneste hekkeartene i landet.

Blant de mest truede artene finner vi: dverggås, snøugle, hvitryggspett, hortulan, pungmeis og tårnugle.

Her kan du se den komplette listen over rødlistede arter i Sverige.

– annonse bottom –
Forrige artikkelForbudet var det eneste riktige
Neste artikkelDyrenes rett: Reagerer på dårlig dyrevelferd