Stoppet transport av møller

Foto: Norsk ornitologisk forening
– annonse top –

Lillesand Vind fikk nei fra bystyret i Lillesand i Agder til å tarnsportere vindmøller i strid med gjeldende kommuneplan.

Ordfører Einar Holmer-Hoven (H) sier til Fædrelandsvennen, og sitert på NTB, at kommunen fra NVE har fått vite at et vindkraftverk med konsesjon ikke kan etableres på tvers av kommuneplanen.

Det er hevdet at lokalsamfunnet ikke blir hørt i saken, samt at grunneiere ikke har blitt hørt. En representant for Pensjonistpartiet har i følge NTB og Fedrelandsvennen en følelse av de blir overkjørt av Olje- og energidepartementet og NVE.

– annonse inline –

– Det ser ut som om energiloven trumfer hensynet til havørn og rødlistede arter, sier Arnt Helleren i Pensjonistpartiet.

Kommunikasjonsansvarlig i Lillesand Vind, Torgny Bøhn, opplyser at han er svært overrasket over beslutningene i Lillesand.

– annonse bottom –