– annonse top –

Stortingsrepresentant Siv Mossleth fra Senterpartiet har stilt spørsmål til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Venstre.

I et brev til Stortingets president fremmer hun sitt spørsmål til statsråden:

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til klima- og miljøministeren:

– annonse inline –

To gårdsbruk i Hamarøy gir opp sauedrifta i høst pga at det ikke tas ut rovvilt til tross for tap, selv i inngjerdet område ved gården. Gaupebestanden er for stor, til tross for at forvaltningsplanen sier at gaupe skal kunne tas ut, også i år hvor bestandsmålet ikke er nådd, for å unngå sterk rovdyrtrykk på beitedyr. Vil statsråden sørge for at rovvilt ikke lengre er hovedmål slik som fylkesmannens hjemmeside fastslår, og justere retningen slik at beitenæringene har en sjanse til å overleve?

Begrunnelse:

Det er i høst bare 8 bruk igjen i Hamarøy kommune. Gaupebestanden er for stor. I 2020 var det 11 registrerte familiegrupper i Nordland. Erfaringsbasert kunnskap viser at gaupebestanden vanskelig å registrere, så 11 gaupefamilier er et absolutt minimumstall av den reelle bestanden. Rovviltnemda i Nordland har tidligere varslet at gauperegistreringa i Nordland er alt for dårlig.»

Det gjenstår nå for klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, Venstre, å svare på spørsmålet fra Senterpartiets representant fra Nordland.

– annonse bottom –
Forrige artikkelLufta har ikke vært renere på mange år
Neste artikkel– Evenes flystasjon er ute av kontroll