– annonse amp –

Sterk nedgang i antall sau og lam på utmarksbeite

Foto: Pixabay

Det har blitt betydelig færre sau og lam på utmarksbeite i år sammenlignet med i fjor.

Det viser tall som Landbruksdirektoratet har offentliggjort.

Ifølge direktoratet viser tall fra søknad om produksjonstilskudd for 2019 at antall søyer som er født i fjor eller tidligere år, per 1. mars hadde gått ned med 68.000 sammenlignet med året før.

De nye tallene viser at det ble sluppet 49.000 færre sauer og 46.000 færre lam på utmarksbeite i år sammenlignet med 2018, ifølge direktoratet. Dersom man sammenligner hvor mange dyr som har gått på beite i 12–16 uker, er nedgangen på totalt 133.000 sauer og lam fra i fjor til i år.

Direktoratet understreker at dyr som er sanket fra utmarksbeite fram til 10. januar, kan bli registrert senere. Det endelige tallet vil derfor trolig bli høyere enn det Landbruksdirektoratet sitter på nå, særlig for sau og lam, heter det.

Exit mobile version