Stenger sentrumsnær park med fugleinfluensa

Bildet er tatt av 9883074 fra Pixabay
– annonse top –

Mattilsynet har pålagt Hå kommune i Rogaland fylke å stenge Nærbøparken for publikum. Årsaken er at det er funnet fugleinfluensa hos én fugl i parken.

Mattilsynet opplyser at parken er stengt for å skape ro for syke og ville fugler i parken.Fugleinfluensa av denne typen er smittsom mellom fugler, men er ikke farlig for mennesker. Dersom du har vært på tur i parken i løpet av de siste dagene, trenger du ikke være bekymret:

– Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, opplyser Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

– annonse inline –

Det er så langt funnet høypatogen fugleinfluensa hos to viltlevende fugler, som kortnebbgås, i Rogaland. Mattilsynet vet foreløpig ikke om fuglen som nå er funnet i fugleparken på Nærbø har den høypatogene varianten.

– Vi forventer å finne flere tilfeller fremover, sier Tronerud. Mattilsynet overvåker og tar ut prøver. De har ´tett dialog med fjærfenæringen.

Fugleparken på Nærbø ligger nær mange virksomheter som driver med fjærfe, egg og slakting. Mattilsynet følger situasjonen svært tett og vurderer fortløpende tiltak.

– annonse bottom –