Staten utlover dusør for rovdyr

gaupe vinter
Gaupe. Foto: Colourbox

Statsforvalteren i Troms og Finnmark utlover dusør til folk som ser spor, tatt bilde av eller plukket hår eller møkk våre store rovdyr i det nordligste fylket.

Ikke alle har rett på dusør, men dette er noe Statens naturoppsyn vil avgjøre etter at opplysningene er mottatt hos dem

– annonse artikkel –

Statforvalteren i det nordligste fylket opplyser i en uttalelse at registrering av fredet rovvilt er en viktig del av rovviltforvaltningen i Norge. Mye av registreringen gjøres på frivillig basis. For registreringssesongen 2020/2021 utbetalte statsforvalteren til sammen 227 000,- for 51 dusørverdige dokumentasjoner. Neste år kan du være en av de heldige mottakerne, sier Statsforvalteren i sin markedsføring av ordningen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark betaler dusør til den som registrerer følgende:

Gaupe

Tips som leder til dokumentasjon av gaupefamilie/mor med unger kan utløse dusør på opptil 15.000 kroner.

Jerv

Tips som leder til dokumentasjon av jerveyngling/mor med valper som er ukjent for forvaltningen, kan utløse dusør på 15.000 kroner.

Dusør på 1.500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et kjent/ukjent individ av jerv hvert år.

Kongeørn

Dusør på 5.000 kroner for innmelding av kongeørnreir som ikke er kjent av forvaltningen fra før.

Bjørn

Dusør på 1.500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere kjent individ av bjørn hvert år.

Dusør på 3.500 kroner for første innleverte DNA-prøve som dokumenterer et tidligere ukjent individ av bjørn.

Vis respekt

Statsforvalteren er opptatt av god dyrevelferd og ønsker ikke at du skal jage vilt på jakt etter dusør, spesielt ikke mor med unger. Hvis du observerer mor med unger, ta kontakt med Statens Naturoppsyn, som likevel vil gi tipser dusøren.

– annonse nede –