Starter verneprosess i Sogndal

Foto: Statsforvaltaren i Vestland v/Maria Knagenhjelm.
– annonse top –

Statsforvalteren i Vestland har startet verneprosessen som skal end opp i opprettelsen av Loftesnes naturreservat i Sogndal.

Det er etter at Statsforvalteren har vært i dialog med grunneierne, at den formelle oppstarten av prosessen mot skogvern har skutt fart. Prosessen starter opp etter naturmangfoldloven, og nå blir interesserte invitert til å delta i prosessen og komme med innspill til prosessen.

Det melder Statsforvalteren i Vestland i en melding.

– annonse inline –
– annonse bottom –