Starter utredning av Nord-Norge-banen

Foto: Thor-Ivar Guldberg
– annonse top –

Samferdselsdepartementet har gitt klarsignal for utredning av Nord-Norge-banen, som er planlagt fra Fauske til Tromsø, trolig innom Narvik og Harstad.

Dersom hele strekningen bygges ut, kan du om mange år reise fra Oslo S (bildet) til Tromsø.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide sier i en uttalelse at flere av Samferdselsdepartementets underliggende virksomheter skal gjennomføre en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge. Statens vegvesen vil koordinere arbeidet. Oppdraget gjelder alle transportformer. Nå er mandatet og målene for utredningen klart.

– annonse inline –

Virksomhetene har fått noen avgrensninger for arbeidet. E6 har en sentral rolle, sammen med luftfarten og sjøtransporten. Den regionale strategien «Fra kyst til marked» vil inngå som en del av grunnlaget for arbeidet.

Flere grener

KVU-en skal også utrede en forlengelse av Nord-Norge-banen fra Fauske til Tromsø. Delstrekningene Fauske-Narvik, Narvik-Tromsø og Narvik-Harstad skal også utredes.

– Det er mange som kjemper for Nord-Norgebanen. Nå får vi sett behovet for den i en større sammenheng. Det er lurt.  En slik helhetlig tankegang er viktig når vi skal få mer igjen for fellesskapets penger, sier Hareide.

KVUen skal ha et samfunnsmål, som vil legge viktige føringer for utredningsarbeidet. Samfunnsmålet er:

Mer effektivt

I en pressemelding fra Hareide går det fram at det skal legges til rette for en infrastruktur som binder landet mer effektivt sammen, gir god utnyttelse av landsdelens ressursgrunnlag og fremmer verdiskaping og regional- og nasjonal utvikling. Samfunnssikkerhet, beredskap, klima og miljø er sentrale stikkord.

– Dette legger grunnlaget for arbeidet. Vi må se på helheten og de ulike transportformene må ses i sammenheng. Det nytter ikke å bygge en ny, stor havn, hvis veien ikke kan ta unna for den økte kapasiteten. Ting skal skje raskt i dagens samfunn, og da må vi legge til rette for at for eksempel sjømat kommer raskt fram til forbrukerne, sier samferdselsministeren.

Ferdig sommeren 2023

Det er lagt opp til at utredningen er ferdig sommeren 2023.

– Nord-Norge er en sentral region for våre maritime næringer, som sjømatnæringen. Samtidig må vi vedkjenne at transportutfordringene er mange i et område med lange avstander og tøft klima. Målet med denne store utredningen er blant annet å se nærmere på hvordan vi kan binde landet sammen gjennom gode transportløsninger. Dette er et helhetlig og veldig viktig arbeid for å utvikle nordområdene videre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– annonse bottom –