– annonse top –

I Jämtland i Sverige blir det tillatt å skyte 15 jerv. Begrunnelsen er å beskytte den samiske tamreindrifta.

Det skriver det svenske Naturvårdsverket, som mener at antall jerv øker i Sverige. Fordi den svenske bestanden av jerv har oppnådd en viss status, har Naturvårdsverket besluttet å iverksette lisensjakt på 15 jerv i deler av Jämtlands len for å beskytte skadene de forventer for tamreinnæringen.

– annonse inline –

Antall jerv har økt og den høyeste konsentrasjonen av jerv finnes i Jämtlands len. Der befinner 41 prosent av Sveriges jerv i dag. Området hvor lisensjakten er tillatt utgjør i hovedsak områder rundt tre samebyer hvor den høyeste konsentrasjonen av jerv finnes, heter det i kunngjøringen fra Naturvårdsverket.

– Jakten forventes å minske skader som jerven forårsaker, innenfor de aktuelle samebyenes kalvingsland, uten at man risikerer at populasjonen minsker på nasjonalt nivå, sier Marcus Öhman, sjef i Naturvårdsverket.

Antall jerv i 2019 baseres på den samlede pupulasjonen i Skandinavia for perioden 2017 til 2019. Det finnes over tusen voksne jerv som er ett år eller mer, i følge Naturvårdsverket. Av disse mener man at 679 dyr finnes i Sverige. Denne populasjonen har økt med 16 prosent siden 2018, i følge Naturvårdsverket.

– annonse bottom –