Spette laget ti hull i bolig, får leve

Av <a href="//commons.wikimedia.org/wiki/User:Sgbeer" title="User:Sgbeer">Sgbeer</a> – <span class="int-own-work" lang="nb">Eget verk</span>, CC BY-SA 4.0, Lenke
– annonse top –

En hvitryggspett som laget ti hull i en bolig, får likevel leve.

Det melder Norsk ornitologisk forening, som er fornøyd med utfallet av saken.

– annonse inline –

Ifølge foreningen søkte eieren av boligen, i Hitra i Trøndelag, om tillatelse til å skyte den brysomme fuglen. Den laget stadig nye hull, selv om det var iverksatt forebyggende tiltak for å hindre skade.

Årsaken til avslag på felling av fuglen, var at boligeieren ikke har sett fuglen. Det har derfor heller ikke vært mulig å identifisere arten.

Ifølge viltforskriften skal eventuell avliving rettes mot den fuglen som gjør skade.

– Å avlive fugler i hekketiden er heller ikke et tiltak man skal ta lett på, også av dyreetiske hensyn da ungene kan bli foreldreløse. Faren for at det dreide seg om den sjeldne hvitryggspetten kunne bli avlivet var også tilstede, dersom et individ av arten hadde blitt utpekt til syndebukk. Stedet der huset ligger er en av de viktigste områdene for den sparsomme forekomsten av hvitryggspett i Trøndelag. Et uttak av denne arten ble vurdert til å være lite ønskelig av Fylkesmannen, opplyser foreningens avdeling i Trøndelag. Miljødirektoratet er enig i Fylkesmannens vurdering, etter å ha behandlet en klage.

Du kan lese hele saken her, samt se miljødirektoratets avgjørelse.

– annonse bottom –