Snart 20 år siden hvalfangerne klarte å ta hele kvoten

vågehval flensing
Foto: Bjørn Tore Forberg | Havforskningsinstituttet
– annonse top –

Norske hvalfangere har ikke på mer enn 15 år klart å ta hele hvalkvoten som Fiskeridepartementet har fastsatt. Det er lite som tyder på at de vil klare det neste år heller, når hvalfangerne på andre året kan skyte inntil 1.298 vågehval.

Fiskeri- sjømatministeren Harald T. Nesvik. (FrP) har fastsatt en kvote på 1278 vågehval i 2020. Det er samme antall som i fjor. Begge årene ble det fanget mindre enn 500 dyr.

– Norsk hvalfangst handler om retten til å utnytte våre naturressurser. Vi forvalter på grunnlag av vitenskapelig kunnskap og på bærekraftig vis. I tillegg er hval sunn og god mat, og nordmenn vil ha vågehval på middagstallerkenen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.

– annonse inline –

Det finnes i følge departementet mer enn 100.000 vågehval i norske farvann. Kvoten for 2020 er på 1278 vågehval, den samme som i fjor. I 2019 var det 12 fartøy som deltok. Fangsten var på 429 dyr, en liten nedgang i forhold til året før.

Bærekraftig fangst

Kvoten er fastsatt med utgangspunkt i beregningsmodeller utarbeidet av vitenskapskomiteen i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen (IWC). Den gir fullgod sikkerhet for bærekraftig fangst på vågehvalbestanden, melder departementet.

– Det er viktig å føre en bærekraftig ressursutnyttelse av våre havressurser. Med vågehvalkvoten som vi har satt, legger vi til rette for en beskatning som både sikrer bestanden, næringen og økosystemet, sier fiskeriministeren.

Norsk vågehvalfangst – fangst og kvote 2002 – 2019

ÅrFangstKvote
20194291278
20184541278
2017432999
2016591880
20156601286
20147361286
20135941286
20124651286
20115331286
20104681286
2009483885
20085351052
20075931052
20065451052
2005639796
2004543670
2003647711
2002634671

Kilde: Fiskeridepartementet

– annonse bottom –