– annonse amp –

Slik vil de redde to ulveflokker

Foto: Pixabay

Organisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – varsler at de vil gå til rettssak mot staten for å få stoppet ulovlige ulve-vedtak i stortinget.

– Dersom Stortinget bryter med både forvaltningsprinsipper og lagmannsrettens seneste domsavsigelse – som ettertrykkelig sier at det skal mye til før § 18 c kan anvendes, særlig innenfor sonen – og vedtar instruksjon om å skyte ytterligere to ulveflokker i sonen, vil det være skandaløst. Det sier leder Siri Martinsen i NOAH.

I en pressemelding viser hun til at miljøkomiteen i Stortinget torsdag vil avgi innstilling i en sak det det er aktuelt å instruere regjeringen til å skyte ulveflokkene i Mangen og Rømskog. Det var disse flokkene lagmannsretten nylig avsa som om, og hvor det ble konkludert med at fellingene ville være ulovlige.

NOAH mener at slike vedtak vil være ulovlige, og NOAH vil umiddelbart ta rettslige skritt for å hindre at ulver skytes. Dersom regjeringen velger å følge dette, vil de med vitende vilje bryte loven, og NOAH vil straks be om oppsettende virkning for å gå til retten, sier leder i NOAH, Siri Martinsen.

NOAH ba om oppsettende virkning rett etter at Letjenna-vedtaket ble kjent, men departementet godtok ikke dette. Dermed ble ulvene ble skutt før det var mulig å femme en midlertidig forføyning.

NOAH gikk derfor i gang med å skrive stevning mot vedtaket og denne vil snarlig leveres. Dersom Mangen- og Rømskog-flokkene blir vedtatt skutt, forventer NOAH at regjeringen gir oppsettende virkning:

– Ved krav om oppsettende virkning og rettslig prøving, som NOAH vil fremme, må regjeringen denne gang gi dette. Departementet har selv sagt at skyting av Mangen og Rømskog vil være ulovlig, og det er direkte forakt for domstolen å ikke gi rom for rettslig avklaring. Dersom Stortinget gjør vedtak om at flokkene skytes – på tross av lagmannsrettens dom – viser de nettopp domstolsforrakt. Ingen ansvarlige partier kan være med på det, uttaler Martinsen.

Exit mobile version