Slik skal Norge stoppe marin forsøpling (+)

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Obligatorisk merking av teiner og ruser, opprydding av gamle blåskjellanlegg og pliktig rapportering av tapte fiskeredskap er blant tiltakene i en ny handlingsplan mot marin forsøpling.

Det er noen av tiltakene som regjeringen vil ga i bruk for å stoppe marin forsøpling i Norge, ifølge en pressemelding fra fiskeri- og sjømatministeren.

– annonse artikkel –

– Forsøpling av havet er et stort problem, og regjeringen har satt det høyt på agendaen. Fiskeridirektoratet lanserer nå en solid og konkret handlingsplan for å få bukt med problemet med marin forsøpling fra fiskeri og havbruk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Ny rapport

Hvert år havner store mengder plast og avfall i havet. En god del av dette stammer fra fiskeri, havbruk og fritidsfiske. Fiskeridirektoratet legger nå frem en ny handlingsplan mot marin forsøpling. Planen inneholder en rekke tiltak som skal gjennomføres de neste årene, blant annet:

  • Bedre ordninger og systemer knyttet til mottak, håndtering og behandling av gammelt fiskeredskap
  • Utvikling av alternative materialer, nedbrytbare komponenter og redskapsdesign til bruk i fiskeriene
  • Rapporteringsplikt for tapte redskap i fritidsfiske
  • Obligatorisk eieridentifikasjon av teiner og ruser
  • Fullstendig kartlegging av eksisterende og forlatte blåskjellanlegg med mål om å få fjernet alle forlatte anlegg

Trenger mer kunnskap

Regjeringen har siden 2014 bevilget rundt 900 millioner kroner til nasjonale og internasjonale tiltak mot marin forsøpling.

– Oppmerksomheten rundt dette har heldigvis økt de siste årene. Men vi trenger fortsatt mer kunnskap og bedre tiltak. Fiskeridirektoratets nye handlingsplan vil være et viktig bidrag, sier Ingebrigtsen.

– Fiskeri, fritidsfiske og til dels oppdrett er kilder til marin forsøpling i vår del av verden. Det blir brukt store mengder plast i både fiskeri og oppdrett, og en god del av dette havner dessverre på avveie. Dette må vi ta tak i, og Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en egen handlingsplan for å redusere forsøpling fra næringene og aktivitetene vi forvalter og fører tilsyn med, sier rådgiver Hilde Sofie Berg i utviklingsseksjonen i Fiskeridirektoratet.

– annonse nede –