Slik skal de hjelpe storsalamanderen

Storsalamander i Lier. Foto: Børre K. Dervo / NINA.
– annonse top –

Norsk institutt for naturforskning bruker 30 års erfaring med undersøkelser og restaurering av den truede storsalamanderen for å hjelpe artens overlevelse i norsk natur.

Som en del av dette arbeidet har instituttet laget et håndbok som skal bidra til en positiv utvikling. Bakgrunnen er at det fortsatt blir færre og færre storsalamandere i Norge. Dette til tross for at arten har hatt sin egen handlingsplan siden 2008. Håpet er at den nye håndboka skal bidra til å snu trenden.

– annonse inline –

– Vi har jobba med veldig mange salamanderprosjekter opp gjennom tida, både kartlegging og tiltak. Nå har vi samlet kunnskapen mellom to permer, slik at andre kan høste av disse erfaringene, sier Børre K. Dervo. Han har forsket på salamander i nærmere 30 år, de 20 siste av disse som forsker i NINA.

Sammen med biolog Jeroen van der Kooij har han utarbeidet håndboken, som er beregnet på alle som planlegger tiltak for å bevare eller styrke bestandene til små- og storsalamander. Håndboken er utarbeidet i nært samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Viken og Lier kommune. 

Selv om boken er skrevet spesielt med tanke på storsalamander, vil mange av tiltakene også ha positiv effekt for den litt mindre kravfulle småsalamander og de andre amfibieartene våre, melder instituttet.

– annonse bottom –