Slik ble ulve-aksjonen gjennomført

Ulveparet i Deisjø-reviret ble bedøvet og flyttet til en annen del av ulvesonen søndag. Foto: Tone Hertzberg, regjeringen.no
– annonse top –

Statens naturoppsyn (SNO) har gjennom jula og nyttårshelga vært på plass i Deisjø-området for å kartlegge mulighetene for å flytte ulveparet som nå er plassert i en annen del av ulvesonen.

Det viste seg at forholdene ikke var gode nok før søndag 3. januar. Årsaken var blant annet mangel på sporsnø og dårlige flyveforhold for oppdraget.

– Ettersom værprognosene så lovende ut, har vi siden lørdag hatt et større mannskap i felt for å lokalisere ulvene og forberede forsøket. Tett vegetasjon gjorde det krevende å få kontakt med ulvene og komme på nært nok hold fra helikopter til å sette bedøvelsespil. Vi har god kompetanse på slike forsøk, men hadde også hellet med oss, sier direktør Morten Kjørstad i Statens naturoppsyn i en uttalelse.

– annonse inline –

Søndag morgen ble ulvene sporet i deler av reviret vest for Storsjøen. I et svært bratt område med tett granskog. Helikopteret fløy over området i et forsøk på å drive ut ulvene. Etter hvert trakk ulvene høyere opp i terrenget i et åpnere område og SNO lyktes i å lokalisere ulvene fra helikopter.

Miljødirektoratet fikk oppdraget om flytting av en genetisk viktig ulv den 11. desember. Målet var å flytte hannulven og hans make vekk fra Deisjø-reviret i Østerdalen. Søndag ble aksjonen gjennomført med hjelp av helikopter. Det har i flere uker vært vurdert hvor ulveparet fra Østerdalen skal plasseres.

Tispa ble bedøvet fra helikopter litt etter klokka 13.00. Hannen ble bedøvet omtrent en halvtime senere. De ble så fløyet til et område i nærheten hvor de ble utstyrt med radiosender og fulgt opp av veterinær med spesialkompetanse. Tispa veide 40 kg, hannen 45,5 kg. Det tas DNA-prøver av ulvene for å bekrefte at hannen er den genetisk verdifulle ulven.

Ulvene er nå utstyrt med GPS-sendere og transportert til området de skal flyttes til. Bedøving og flytting av ulv er forbundet med en viss risiko for ulvene, også etter at de er sluppet. Statens naturoppsyn vil være til stede i området for å overvåke ulvene den første tiden.

Miljødirektoratet opplyser i en uttalelse at det er viktig å skjerme dyrene mest mulig fra forstyrrelser i første tiden etter merking, og gi dem ro til å hente seg inn etter den belastningen de har blitt utsatt for. På grunn av dette slippstedet ikke bli offentliggjort før en tid etter at flyttingen er gjennomført. Tidspunktet for offentliggjøring vil avhenge av hvordan det går med oppvåkningen og ulvenes bevegelser etter oppvåkningen, melder Miljødirektoratet.

– annonse bottom –