NOAH varsler stevning mot staten

Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

NOAHs leder Siri Martinsen er svært glad for at lagmannsretten onsdag ga WWF Verdens Naturfond medhold i at skyting av to ulveflokker med tilhold delvis utenfor ulvesonen var ulovlig.

– NOAH stevner selv staten for skyting innenfor ulvesonen, og mener at dommen gir sterk støtte til vår sak, sier NOAHs leder Siri Martinsen i en pressemelding.

I følge pressemeldingen anser lagmannsretten at skytingen av flokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig.

– annonse inline –

– Dette er svært gode nyheter, og NOAH gleder seg med WWF og alle som bryr seg om naturmangfold i Norge. NOAH har fulgt saken tett, og vi stevner selv staten for skytingen av flokker innenfor ulvesonen. Slettås-flokken ble skutt i 2019, og Letjenna-flokken ble ødelagt av årets jakt – med begrunnelser som overhodet ikke henger sammen med den strenge beskyttelsen av ulv som Bernkonvensjonen krever, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen.


Martinsen viser også til debatten som utspiller seg i Stortinget. Der har Senterpartiet fremmet forslag om at ytterlige to ulveflokker i sonen skal skytes. Dermed skal Stortinget fungere som en «siste klageinnstans» i forvaltningssaker.

– Stortingspolitikerne må merke seg denne dommen. I utgangspunktet er det et absurd forslag fra Sp at Stortinget skal overprøve forvaltningsgangen. Samtidig er det forstemmende at man har hatt en gjennomgående politisk svikt, hvor de reelle forpliktelsene for Norge i Bernkonvensjonen og naturmangfoldloven overses. Stortinget såvel som regjeringen har nå fått en korrigering fra domstolen, og bør begynne å forholde seg til de lovpålagte forpliktelsene om vern av truede arter, uttaler Martinsen.

– annonse bottom –