Gir tillatelse til felling av ulv i Østerdalen

Illustrasjonsfoto. Foto: Statens naturoppsyn/ Miljødirektoratet
– annonse top –

Statsforvalteren har gitt tillatelse i Nord-Østerdal.

Statsforvalteren i Innlandet har gitt tillatelse til felling av en ulv i deler av kommunene Rendalen, Alvdal, Tynset, Tolga og Os.

– annonse inline –

Tillatelsen til å felle den fredede ulven i området skjer etter at det er funnet ett skadd lam og ei død søye på Unset i Rendalen, melder NRK.

Lokalavisa Tysetingen melder ifølge NRK at lammet måtte avlives. Statens naturoppsyn skal ha bekreftet rovdyrskade i dette tilfellet.

– annonse bottom –