Skuddpremie trenger godkjenning

Foto: skeeze fra Pixabay
– annonse top –

Statsforvalteren i Troms og Finnmark minner om at skuddpremie trenger godkjenning.

– Om noen ønsker å gi skuddpremie for felling av vilt, så må en på forhånd få godkjenning for dette, sier Andreas Vikan Røsæg hos Statsforvalteren. Røsæg er seniorrådiver på miljøområdet.

Skuddpremie kan bare fastsettes for viltarter som har jakttid og som gjør skade. Fastsettelse av skuddpremie trenger godkjennelse av fylkeskommunen eller den fylkeskommunen i samråd med direktoratet gir fullmakt. Dette går frem av viltloven § 51. Fylkesrådet i tidligere Troms har gitt alle kommunene i Troms fullmakt til å fastsette skuddpremie.

– annonse inline –

Viltloven viser ellers til at vederlag for felling i henhold til naturmangfoldloven § 18 første ledd bokstav b kan fastsettes av departementet.

Minken (bildet) er en art som av myndighetene er uønsket i Norge. Det har i tidligere perioder vært skuddpremie på denne arten.

– annonse bottom –