Skroter planer om storskala anlegg for oljevernsenter

Foto: Senter for oljevern og marint miljø (SOMM).
– annonse top –

De hadde håpet på et innendørs anlegg med storskala testing av oljevern i arktiske områder. I stedet får de en testhall for is og kulde. Prisen er 250 millioner kroner.

Det går frem av en rapport om testfasiliteter som tirsdag ble levert Samferdselsdepartementet. Rapporten er latet av Kystverket og Senter for oljevern og marint miljø (SOMM). Anbefalingen er å bygge en testhall for is og kulde.

Ifølge rapporten er det identifisert et behov for å utvikle kunnskap, kompetanse og teknologi for å sikre en effektiv beredskap mot oljeutslipp, spesielt i kaldt klima, islagte farvann og i strandsonen.

– annonse inline –

Det handler om å utvikle teknologi som fungerer i arktiske områder, øve på å bekjempe olje i realistiske omgivelser og kartlegge effekten av ulike oljetyper på miljøet i Arktis. Det er også et ønske fra aktører om å forske på et bredere spekter av marin forurensning, som plast, alger og metall.

– Målet med testfasiliteter på Fiskebøl er å øke kompetansen til beredskapspersonell og utvikle oljevernteknologien gjennom forskning, testing og verifikasjon. Fiskebøl er viktig for å forhindre og begrense miljøskade under kalde forhold, i islagte farvann og gjøre en god ryddejobb i strandsonen, sier direktør Ann-Helen Ernstsen ved Senter for oljevern og marint miljø.

– Kystverket ser behov for å utvikle test- og øvelsesfasiliteter for å forbedre beredskapen mot akutt forurensing, for å forhindre og begrense miljøskade fra ulykker og uønskede hendelser, sier Hans Petter Mortensholm, beredskapsdirektør i Kystverket.

Rapporten anbefaler å gå videre med alternativ 1b med testhall for is og kulde. I dette alternativet ligger det også tilrettelegging for feltforsøk og et mindre kaianlegg. Hvis det blir vurdert utbygging ut over anbefalingen viser rapporten at et utendørs molobasseng fra alternativ 3b vil gi mest effekt. Molobassenget er en del av en større pakke i 3b, som også inneholder et større innendørs basseng og dypvannskai, som innebærer store investeringskostnader.

En eventuell utbygging på Fiskebøl er beregnet til 252 millioner kroner i det anbefalte alternativet. Det større utbyggingsalternativet har en kostnadsberegning på 683 millioner.

– Dette er utvilsomt et veldig spennende prosjekt. Dette forprosjektet gir oss ulike alternativer til hvordan testfasilitetene kan innrettes og hvor mye det kommer til å koste. Vi skal nå gå gjennom alternativene nøye for vi konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

– annonse bottom –