Skal snekre ny rovviltplan

Jerv, illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Andrea Bohl fra Pixabay

Statsforvalteren i Troms og Finnmark inviterer til oppstartsfasen for forvaltningsplanen for rovvilt i fylket.

– Oppstartkonferansen er startskuddet på arbeidet med forvaltningsplanen og åpner opp for bred medvirkning med blant annet etablering av referansegruppe og arbeidsgrupper som skal gi innspill til planen, heter det.

– annonse artikkel –

Målgruppen for arbeidet er beitenæringen, reindrifts-, landbruks- og miljøforvaltningen, forskning, grunneiere, interesseorganisasjoner og alle andre som har interesse for de store rovdyrene i Troms og Finnmark.

Dette skal skje i månedsskiftet mars-april.

– annonse nede –