Skal bli lettere å bøtelegge

isbjørn død bedøvet
Bildet er tatt av 358611 fra Pixabay
– annonse top –

Klima- og miljødepartementet ønsker å endre svalbardloven slik at det skal bli enklere å gi gebyrer for overtredelse av lovverket.

Det er snakk om å endre lovens regler på området. Det vil utvide adgangen til å ilegge slike gebyrer. Forslaget er sendt på høring, med frist for reaksjoner 25. februar i 2023.

– annonse artikkel –

Dette går fram av en melding på regjeringen.no, hvor det også går fram at andre lover også skal endret i denne omgangen.

– annonse nede –