Sjokkert over lagmannsrettens beslutning

Foto: Pixabay
– annonse top –

Organisasjonene som ville ha slutt på ulvejakt i ulvesonen på Østlandet er sjokkerte over beslutningen i lagmannsretten.

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet. Ulven er kritisk truet i Norge, og vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på den, sier leder i NOAH – en av saksøkerne – Siri Mortensen i en uttalelse.

Lagmannsretten omgjorde fredag tingrettens stans av jakt på fire ulvefamilier innenfor ulvesonen. NOAH, WWF og Foreningen Våre Rovdyr reagerer sterkt på kjennelsen.

– annonse inline –

De mener at kjennelsen fra lagmannsretten vurderer kun det ene av de to vilkårene – gyldighet etter naturmangfoldlovens § 18 c, men gjennomgår ikke de to andre vilkårene. Spesifikt vier retten kun en eneste setning om vilkår om andre mulige løsninger.

– NOAH er sjokkert over kjennelsen. Dette er en midlertidig forføyning for å hindre at fire ulvefamilier blir borte mens Letjenna-saken går for retten – det er ikke en full rettssak med full bevisførsel, og vi har ikke fått anledning til å legge frem argumentasjon i en muntlig rettshøring. Det står klart i vårt anketilsvar at vi i en reell stevning av vedtaket også vil bestride at vilkår om bestandens overlevelse og vilkår om andre mulige løsninger er oppfylt. Likevel lar ikke lagmannsretten oss få lov til å føre denne argumentasjonen for retten: De legger feilaktig til grunn av vi ikke bestrider vilkår om bestandens overlevelse. De legger også til grunn at de ikke «kan se» andre mulige løsninger – uten å ha hørt våre rettslige og faglige argumenter om dette punktet, uttaler leder i NOAH, Siri Martinsen, i en uttalelse.

Organisasjonene vil på grunn av Lagmannsrettens kjennelse trolig ikke få anledning til å føre saken videre før ulvene er skutt. Hele poenget med en midlertidig forføyning var å sikre at ikke dyrene ble skutt før en full rettslig prøving – men nå vil dyrene dø, uten at en man har fått anledning til å legge frem argumentasjon om f.eks. andre mulige løsninger til «konfliktdemping», heter det.

– Dette er et tap ikke bare for ulvene, men også for naturmangfoldet og naturens rettssikkerhet. Ulven er kritisk truet i Norge, og vi har et nasjonalt ansvar for å ta vare på den. De skal kun skytes fordi de finnes i norsk natur, selv om de holder til i ulvesonen – et område hvor staten har bestemt at ulven skal ha spesielt sterkt vern, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Daglig leder i Foreningen Våre Rovdyr, Alette Sandvik, sier i den samme uttalelsen at Norge er det landet i Europa som er desidert dårligst til å ta vare på ulv.

– Nå som vi har en annen sak i rettssystemet som venter på en grundig gjennomgang så er det svært overraskende at lagmannsretten ikke gir rom for en reell vurdering i denne saken. Vi kommer til å fortsette kampen for en etisk forsvarlig og økologisk langsiktig forvaltning av ulven i landet vårt, sier hun.

– annonse bottom –