Sjeldent besøk i Kongsfjorden

hvalross
Foto: Istockphoto
– annonse top –

07.04.2013: Den truede hvalrossen ser ut til å være i fremgang etter at ei hvalrossku med kalv for første gang er observert i Kongsfjorden på Svalbard.

Ofte sees det hvalross på isflak i Kongsfjorden, men det er blant sjeldenhetene at man observerer ei diende hvalrossku med kalv i området.

– annonse inline –

– Vi kjenner ikke til at det tidligere er sett hverken hvalrossku eller kalv før i Kongsfjorden, opplyser forsker Christian Lydersen fra Norsk Polarinstitutt, som derimot synes det er trivelig med hvalrossbesøk i forskerlandsbyen, som synes det er morsom at dyrene legger seg på kaia i byen og viser seg frem.

Det er tidligere observert hvalross med nyfødt unge i Isfjorden, men denne fjorden ligger litt lengre sør enn Kongsfjorden.

Intens fangst på hvalross i en periode på 350 år var i tidligere tider i ferd med å utrydde bestanden. Med et par hundre hvalross igjen på øygruppen, ble bestanden fredet i 1952. Mer enn 50 års fredning har gitt økt bestand, men antall dyr er fortsatt lavt i forhold til hva det en gang var. Hvalross er oppført på den norske listen over truede dyrearter. En økende bestand har gradvis tatt i bruk gamle liggeplasser på land, på steder hvor det ikke har vært sett dyr op mange tiår.

Det finnes flest hanner av hvalross på Svalbard og noen hundre hunner og kalver på østsiden av Nordaustlandet. Et flertall av hunner og unger finnes på Frans Josefs land, hvor bildet er fra. Det er generelt observert flere hunner med kalver i Svalbard-området de senere år.

– annonse bottom –