Sivilombudsmannen mener «ulvebegrunnelse» var for dårlig

– annonse top –

Verneorganisasjonen NOAH – for dyrs rettigheter – har nå fått medhold av Sivilombudsmannen om at Klima- og miljødepartementet skulle ha gitt en bedre begrunnelse for avslag på anmodningen om å utsette skyting av Slettås-ulvene.

– annonse inline –

Sivilombudsmannen har nylig gitt en uttalelse hvor Klima- og miljødepartementet ble kritisert for å ikke ha gitt tilstrekkelige grunner for hvorfor det ikke var mulig å utsette skyting av Slettås-ulvene i januar i år, inntil NOAHs søksmål var behandlet av domstolen, skriver NOAH i en pressemelding.

Saken gjaldt de tre Slettås-ulvene som ble vedtatt skutt innenfor ulvesonen av KLD, i desember i fjor. NOAH hadde kun noen få dager til å reagere på departementets avgjørelse inntil jaktstarten den 1. januar, og bestemte seg for å reise søksmål mot staten. NOAH begjærte stans i jakten inntil domstolen hadde hatt mulighet til å se på saken. Ved begjæring om jaktstans fremførte NOAH at det ikke var noe hast med å skyte ulvene. Til tross for dette nektet departementet å utsette iverksetting av fellingsvedtaket, og alfaparet i Slettås ble skutt den første dagen av jaktperioden. Departementet unnlot å gi noen begrunnelse for sin beslutning.

– Departementet avslo vår begjæring om jaktstans, selv om det etter vår mening forelå et reelt grunnlag for dette – det faktum at vi ville få lovmessigheten av fellingsvedtaket prøvd i retten. Departementets avslag virket imidlertid rent automatisk. Så vi bestemte oss for å klage inn mangel på begrunnelsen til Sivilombudsmannen, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

Nå har Sivilombudsmannen kommet til at departementet «skulle ha nevnt de hovedhensynene» som ble vurdert ved vår anmodning om å utsette jaktstarten og at departementet skulle «på en klarere og mer forståelig måte gjort rede for de hensynene som var avgjørende for avslaget». Sivilombudsmannen har bedt departementet om å legge hans merknader til grunn i fremtidige saker.

– annonse bottom –