Setter stopper for vindkraftprosjekt

Illustrasjonsfoto: Pixabay
– annonse top –

Olje- og energidepartementet har avgjort at det ikke blir gitt utsatt frist for igangsetting av vindkraft i prosjektet «Havsul I».

Dette er en stor seier for Fiskebåt som har jobbet aktivt for at det ikke skulle bli gitt ytterligere utsettelse.

  • – Vi er glade for at Olje- og energidepartementet har hørt på våre innspill i denne saken og avslåtte søknaden om ytterligere utsettelse, sier informasjonsleder i Fiskebåt, Odd Kristian Dahle i en pressemelding.

Det har skjedd mye på de 12 årene etter at konsesjonen ble gitt, og en stor del av grunnlaget er utdatert. Havsul I var planlagt i et svært viktig gytefelt for norsk vårgytende sild og andre fiskearter.

– annonse inline –
  • En utbygging i dette området ville utgjøre en stor trussel mot både gyting og fiskeriinteressene. Vi håper videre at dette avslaget er et signal om at myndighetene fremover vil ta mer hensyn til fiskeriinteressene i anledning vindkraftkonsesjoner.
– annonse bottom –