– annonse top –

Det er svært kritikkverdig at Senterpartiet prøver å bruke Stortinget til å fatte enkeltvedtak om ulveforvaltning, og dermed overstyre miljødepartementets mandat. et sier NOAH i en pressemelding.

NOAH reagerer sterkt på Senterpartiets representantforslag i dag, om at Stortinget skal «gi lisensfelling på ulvene i Mangen- og Rømskogreviret». 

– Det er ikke Stortinget som «vedtar lisensfelling», og når Senterpartiet prøver å bruke nasjonalforsamlingen til å få igjennom sin vilje på denne måten, misbruker de Stortinget. Miljødepartementet er øverste klageorgan i denne type saker, ikke Stortinget. Hvis Senterpartiet er misfornøyde med forvaltningsvedtak, får de heller utfordre departementet ved å gå til rettssak, slik NOAH har gjort. Ved å vise totalt manglende forståelse for rollefordelingen mellom Storting, regjering og domstolene, viser Senterpartiet at de ikke respekterer demokratiske prinsipper, sier Siri Martinsen, leder i NOAH – for dyrs rettigheter.

– annonse inline –

I en tid hvor ville dyr er sterkt presset, og vi har naturkrise, viser Senterpartiet en skremmende holdning til det ville dyrelivet, mener NOAH.

– Senterpartiets holdninger til ville rovdyr er under enhver kritikk. De respekterer ikke at flertallet, også i ulvesonen, er for rovdyr, og driver en ren utrydningskampanje som uansett ikke hører hjemme innenfor Stortingets rammer. Per i dag trenger vi politikere som tar mer hensyn til ville dyr og natur. NOAH forventer at de andre partiene nå setter Senterpartiet grundig på plass, og signaliserer at utrydningskampanjer ikke er noe verken Stortinget eller regjeringen kan stille seg bak, sier Martinsen.

NOAH viser forøvrig filmen «Ulvens gode naboer» på Cinemateket i Oslo i morgen, onsdag 15. januar. Filmen omhandler mennesker i ulvesonen som kjemper for ulv. Alle politikere i miljøkomiteen er invitert.

– annonse bottom –