Senterpartiet må ut av rovviltnemndene

Jerv, illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av Andrea Bohl fra Pixabay
– annonse top –

Det demokratiske underskuddet er påtagelig når man ser på hvor mange ledere av rovviltnemndene som er besatt av folk fra Senterpartiet.

Dette er en leder i Fauna.no. Den gir uttrykk for avisa sitt syn. Faunas redaktør svarer for lederen.

– annonse inline –

Ved forrige stortingsvalg, i 2017, fikk Senterpartiet 10,3 prosent av stemmene. 302.017 hadde stemt på Senterpartiet. Det var en økning på 4,84 prosent siden stortingsvalget i 2013. De gjorde et godt valg. Samtidig er det slik at det i de åtte rovviltnemndene rundt omkring i landet er fem nemndledere fra Senterpartiet. Det utgjør 62,5 prosent, altså seks ganger flere ledere enn det valgresultatet skulle tilsi.

Hvordan kunne det skje at et lite parti kan dominere rovviltnemndene så voldsomt gjennom lederposisjonene de har hatt de siste årene. Det er selvfølgelig ikke Senterpartiet som har valgt inn ledere fra Senterpartiet. De har fått støtte fra andre partier, og dette må disse partiene ta ansvaret for. Disse partiene har med andre ord en god posisjon skyld i den polariseringen man ser mellom interessene til rovdyrvernerne og landbrukets behov for beiteressurser.

Når vi til høsten har et nytt stortingsvalg, er det dessverre slik at rovdyrmotstanderne i Senterpartiet kan stå foran en dobling i oppslutningen denne gangen også. Det lover ikke bra for landets rovdyr. Det kan hende at partiet får over 20 prosent av stemmene, dersom vi skal tro noen av de senere meningmålingene. Dersom de kommer i regjering med andre partiet på venstresiden, får de enda mer makt. Mange frykter at Sp i regjering skal bety enda dårligere kår for rovdyrene her i landet.

Fordelingen av makt stemmer dårlig med folkets ønske om rovdyr i norsk natur, gjerne flere dyr og bestander enn det vi har i dag. Når rovviltnemndene er så skakkjørt som de er når det gjelder representasjon i ledervervene, er det også på tide å avvikle hele ordningen. De øvrige partiene som har valg inn Senterparti i lederposisjonene i nemndene, må ta sitt ansvar for den betyedlig skjeve fordelingen av makt i nemndene.

Flere partiet ønsker ikke selv å lede en organisasjon som mange borgere ikke har tillit til. Det kan bli for belastende lokalt. Når Sp har ivret etter å styre utviklingen for rovviltet så mye som de tydeligvis ønsker, har de i motsetning til andre partier tjent på det politisk. Det skjer fordi partiet har nedbryting av bestandene av rovdyr som en ønsket politisk målsetting, og det har en del av velgerne også. Samtidig øker de i oppslutning på grunn av deres uttalte motstand mot rovdyr, som trolig er et av de områdene partiet markerer seg best på.

Dessverre kan det se ut til at det er Arbeiderpartiet som i mange sammenhenger har hjulpet Sp til lederposisjonene i rovviltnemndene. Disse posisjonene har de gitt bort, for å blidgjøre Vedum & Co. Og det forventer nok Arbeiderpartiet å få betaling for når stemmene etter det kommende stortingsvalget er talt opp.

– annonse bottom –