Senter skal foredle ressursene

Krill. Foto: Wikimedia Commons
– annonse top –

Et nytt forskningssenter skal ifølge gemini.no klare å foredle matressurser fra havet som foreløpig ikke er utnyttet.

Nettstedet skriver at millioner av tonn med marine arter i havet ikke blir utnyttet i dag. Det er snakk om arter som finnes nederst i næringskjeden, som beiter på planter og planteplankton.

– Marine arter på lavtrofisk nivå er et lite utforsket og utnyttet fiskeeventyr som vi nå må se nærmere på, sier seniorforsker ved SINTEF, Ingunn Marie Holmen. Hun er senterleder for SFI Harvest, et senter som ifølge gemini.no skal utvikle kunnskap og teknologi som skal legge til rette for å foredle disse artene fra havet. Ofte mindre enn de kjente marine artene (bildet).

– annonse inline –
– annonse bottom –