– annonse top –

Ti norske havørn fra Trøndelag skal styrke den irske bestanden.

- artikkel innside -

– Havørn var utryddet i Irland og nærmest borte også fra norsk natur for noen tiår siden. Det er svært gledelig at bestanden vår nå er så livskraftig og stor at vi kan hjelpe andre land som ønsker arten tilbake i naturen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Trøndersk ørn

Nylig ble 10 fugler fanget inn fra Trøndelagskysten og sendt over Nordsjøen. Det er kun i reir med minst to unger at det hentes fugler, og bare en fugl fra hvert reir.

– Vi gjør dette fordi havørnbestanden i Irland fortsatt trenger hjelp for å overleve på sikt. Eksporten truer på ingen måte vår egen bestand av fuglen, sier Ellen Hambro.

Bestanden ble i 2019 beregnet til rundt 40 fugler, og det er for å sikre videre vekst i antall fugler at irske myndigheter ønsker å hente nye fugler fra Norge for utsetting.

– Vi planlegger å sende 50 norske havørnunger over Nordsjøen over en periode på fem år, sier Ellen Hambro, som kan fortelle at også spanske myndigheter er i dialog med Norge om en mulig eksport av havørn for å reintrodusere arten i Spania.

– artikkel nede –