Seminar om verdisetting av natur

Elg. Foto: Pixabay
– annonse top –

Tirsdag 1. november inviterer Miljødirektoratet til seminar om hvordan vi kan ivareta naturverdiene i beslutningstaking. Bakgrunnen er Naturpanelets rapport fra i år om verdier og verdsetting av natur og naturgoder.

Når vi skal ta beslutninger som får konsekvenser for naturen, er det ofte utfordrende å veie verdiene i naturen opp mot andre samfunnshensyn, sier Miljødirektoratet i en melding.

– annonse inline –

Naturpanelets rapport setter blant annet søkelys på at kortsiktig profitt og vekst ofte skygger for de mange verdiene i naturen. Samtidig beskriver panelet en rekke metoder og verktøy for å ta hensyn til ulike verdier:

Rapporten presenteres av tre av hovedforfatterne:

  • Arild Vatn (koordinerende hovedforfatter/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
  • David Barton (koordinerende hovedforfatter/ Norsk institutt for naturforskning)
  • Erik Gomez-Baggethun (hovedforfatter/Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
  • Etter presentasjonen vil forfatterne diskutere hvordan vi kan ivareta bredden av naturverdier i beslutninger med et panel bestående av Karoline Andaur (generalsekretær, WWF Norge)
  • Terje Laskemoen (avdelingsdirektør for Natur og forurensning i Miljødivisjonen, Oslo kommune) Finn Katerås (leder for sekretariatet for naturrisikoutvalget, Klima- og miljødepartementet)og Emine Isciel (fagdirektør for klima- og miljø i Storebrand Asset Management)
– annonse bottom –