– annonse top –

Den norske selfangsten fortsetter i 2018, og får 2,5 millioner i statlige subsidier.

Nærings- og fiskeridepartementet melder i en pressemelding at staten har fastsatt en tilskuddsordning for selfangstnæringen i 2018, med en ramme på 2,5 millioner kroner.

– Jeg velger å videreføre opplegget og rammen fra fjoråret. Vi ønsker å gi aktørene fleksibilitet til å innrette seg på best mulig måte gjennom kjøps- og samarbeidsavtaler som kan dokumentere best grunnlag for verdiskaping. Målet er allikevel at selfangstnæringen skal kunne klare seg uten subsidier, sier fiskeriminister Per Sandberg.

– annonse inline –

Målgruppen for ordningen er rederier og mottak for selprodukter. Situasjonen for selprodukter er fremdeles krevende. Etterspørselen etter skinnprodukter er relativt liten, og gir ikke til tilstrekkelige priser sammenliknet med tidligere år. Selkjøtt er fremdeles en inntektskilde for fartøyene, men de største inntektene oppnås ved salg av selolje.

Det er Fiskeridirektoratet som administrerer ordningen og utbetaler tilskuddene.

– annonse bottom –
Forrige artikkelRadiosender ble problem for reinsimle
Neste artikkelEnda flere reinsdyr har is på radiosenderne