Seier etter årelang kamp, men mye står fortsatt igjen

Foto: Pixabay

De ser på etableringen av dyrepolitiet som en seier for deres årelange kamp for bedre dyrevern i landet. De mener imidlertid at det fortsatt er en lang vei å gå for dyrevernet.

NOAH sier en en uttalelse at etablering av dyrepolitienheter i flere av landets distrikter har ført til at færre saker henlegges. Det er som forventet, også at flere alvorlige saker etterforskes, og at flere dyrekrimsaker ender opp i rettsappratet.

– annonse artikkel –

– Det er gledelig å se at regjeringen nå melder at antallet saker som henlegges er kraftig redusert. Men, det er fortsatt lang vei å gå. NOAH har de seneste årene anmeldt i snitt 100 saker i året, og ser at en rekke alvorlige saker fortsatt henlegges, og at saker som havner i rettssystemet straffes for lavt. Et naturlig neste steg så fort dyrepoliti er på plass i hele landet, er å starte arbeidet med å øke straffene for kriminalitet mot dyr, sier Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH.

NOAH mener det er positivt at flere saker oppklares og ender i dom, men mener at Mattilsynet bør politianmelde langt flere saker enn hva de gjør per dags dato:

  • NOAH kjenner til en rekke alvorlige saker der Mattilsynet ikke har politianmeldt, og ikke har brukt muligheten for aktivitetsnekt. Dyr risikerer å lide over mange år når Mattilsynet ikke tar grep tidlig i prosessene, og NOAH har anmeldt en rekke saker hvor vi mener Mattilsynet burde tatt grep langt tidligere. Dyrene i landbruket er spesielt sårbare, og det er viktig at Mattilsynet tar lovbrudd i landbruket på alvor, sier NOAH-lederen.
– annonse nede –