Sauebønder får ikke felle ulv

Foto: Pixabay
– annonse top –

Miljødirektoratet har avslått en søknad fra Nordre Land Sau og Geit sin søknad om skadefelling i Nordre Land kommune i Innlandet.

Sauebøndene er informert om avslaget i et brev fra Miljødirektoratet 4. mai. De ønsket å gjennomføre skadefelling av ulv i Nordre og Søndre land, Snertingdal og Etnedal, Sør-Aurdal og Gjøvik kommuner.

Noe av bakgrunnen for avslaget er at det ble felt en hannulv på lisensfelling i Søndre Land kommune den 2. mai.

– annonse inline –

– Vi har ingen opplysninger om flere individ av ulv i dette området, og anser saken som avsluttet, skriver Miljødirektoratet i avslaget.

– annonse bottom –