– annonse top –

Situasjonen for fjellreven i nord er ikke tilfredsstillende. Derfor har Miljødirektoratet satt ut 12 fjellrevhvalper i området mellom Reisadalen og Skibotndalen i Troms.

– Nå håper vi at mange av fjellrevvalpene møter en make og etter hvert får mange nye fjellrevvalper, slik at bestanden vokser i Nord-Norge, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Det var feltpersonell fra Statens naturoppsyn (SNO) og Norsk institutt for naturforskning som nylig satte ut fjellrevvalper i området. Fjellreven er kritisk truet i Norge, og spesielt i nord, er de fleste bestandene er kritisk små.

– annonse inline –

Målet er å få større bestander og utveksling mellom fjellrevområdene også i nord. Området fjellrevene er satt ut i har flere eksisterende fjellrevhi, og det finnes små gjenværende bestander i flere av fjellområdene rundt.

Slik hjelpe de fjellreven

For at fjellrevene skal lykkes med å få fram nye kull i området, må de ha god tilgang på mat. Fjellreven er en smågnager-spesialist, så mattilgangen varierer stort mellom topp- og bunnår for smågnagere, og noen ganger uteblir toppårene. For å gi revene litt ekstra hjelp på veien, er det satt ut fôrautomater flere steder i området. Fôrautomatene er laget slik at større dyr, som rødrev eller jerv, ikke har tilgang til fôret. Automatene følges opp av Statskog fjelltjenesten omtrent en gang i måneden, og fylles på etter behov, melder direktoratet.

Fjellreven er sårbar for forstyrrelser fra mennesker. Du skal ikke oppsøke fjellrevhi, heller ikke hi som er ubebodd. Om du tilfeldigvis møter en fjellrev må du ikke forsøke å nærme deg den, eller lokke den til deg med mat eller annet. La reven være i fred, og nyt synet.

– annonse bottom –
Forrige artikkel– Skal gjennomføre det grønne skiftet
Neste artikkelRovviltets Røst – klar til å rykke ut (+)