– annonse top –

34 stater har nå sluttet seg til det norske initiativet til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen mener at Brasil som det siste tilskuddet er en stor og viktig havnasjon, med den tiende største økonomiske sonen i verden.

– Det er derfor svært gledelig at landet nå tiltrer erklæringen, sier han i en pressemelding.

– annonse inline –

– Fiskerikriminalitet er et globalt problem som krysser grenser, og derfor må vi kunne samarbeide raskt og effektivt og bruke de mulighetene som fins i en digital verden. Derfor har vi bygget dette systemet for å tilrettelegge for en sikker global samhandling i dette viktige arbeidet, sier Ingebrigtsen.

Norskutviklet

En norsk-utviklet digital samarbeidsplattform skal føre myndigheter sammen i kampen mot fiskerikriminalitet. Plattformen, som administreres av FNs utviklingsprogram (UNDP), ble benyttet under dagens undertegnelse med Brasil.

– Vi må jobbe langs alle linjer for å sikre at også utviklingsland får del i de muligheter innovasjon og digitalisering gir, det gir landene mulighet til å hoppe over utviklingstrinn. Vi vet at fiskerikriminalitet har negativ innflytelse på matsikkerhet og livsgrunnlaget for sårbare kystbefolkninger. Derfor er denne digitale plattformen et viktig verktøy, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein.

Havpanelet

Landene i Havpanelet er enige om å sikre 100 prosent bærekraftig havforvaltning innenfor sine respektive havområder. Fiskerikriminalitet er en av flere alvorlige trusler mot utviklingen av bærekraftige havøkonomier.

– Sammen med de andre kystnasjonene i Havpanelet jobber vi nå aktivt med å få flere av verdens land til å ta et bevisst valg om å prioritere bærekraftig havforvaltning. Politisk vilje og internasjonalt samarbeid, sammen med praktiske verktøy som Blue Justice Initiativet er viktig i dette arbeidet, sier statsministerens representant i Høynivåpanelet for en bærekraftig havøkonomi Jens Frølich Holte.

For å støtte opp om plattformen vil Norge bidra med unik kompetanse innen fartøysporing gjennom det internasjonale kompetansesenter innen fartøysporing som Fiskeridirektoratet og Kystverket samarbeider om i Vardø.

– annonse bottom –
KildeNærings- og fiskeridepartementet, pressmelding
Forrige artikkelBellona: – Oppsiktvekkende at ingen gjøres ansvarlig
Neste artikkelKommunene får bestemme fartsgrenser på sjøen