Så mange nordmenn er positive til jakt

Bildet er tatt av jacqueline macou fra Pixabay
– annonse top –

Norges- jeger og fiskerforbund mener at nordmenn aldri før har vært så positive til jakt som nå.

Det skriver forbundet i en pressemelding, der de hevder at fire av fem nordmenn har en positiv holdning til jakt. Så mange som ni av ti har dessuten tillit til at jakta foregår på en human og forsvarlig måte. Forbundet viser til en ny landsdekkende undersøkelse.

– annonse inline –

– Dette er tall å være stolte av, go vi er naturligvis svært fornøyd med denne utviklingen, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

– At vi møter forståelse for jakt i befolkningen er viktig for jaktas framtid. Jakt er en del av vår kulturarv, og et av de viktigste verktøyene vi har i naturforvaltningen, mener han.

78 prosent av de spurte er svært eller ganske positive til jakt. 88 prosent har tiltro til at jakt utøves på en human og forsvarlig måte.

– At vi har en slik grunnleggende tillit i befolkningen er flott, sier Gjems. Tillit må man gjøre seg fortjent til. Vi arbeider hver dag med skolering av nye og erfarne jegere. Det aller viktigste i dette arbeidet er å etablere en grunnleggende respekt for naturen og dyra vi jakter på. Slik jeg kjenner norske jegere kan jeg med handa på hjertet si at vi har et jegerkorps som gjennomgående holder svært høy standard, og som fortjener den tilliten som undersøkelsen viser.

Forbundet viser til at hver tiende nordmann står i jegerregisteret og at at par hundre tusen personer løser jegeravgift for å jakte.

– annonse bottom –