Russisk plan for Barentshavet

Foto: Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt
– annonse top –

Resultatet av det norsk-russiske samarbeidet om forvaltningsplan for Barentshavet forventes å bli lagt fram i løpet av 2013.

– annonse inline –

Russland startet arbeidet med en forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet i 2011. Det er det faglige grunnlaget av dette samarbeidet som danner grunnlaget for den kommende forvaltningsplanen.

Norske og russiske eksperter har siden 2011 arbeidet med metodikk og innhold i forvaltningsplanen for Barentshavet. Dette er et ledd i det norsk-russiske miljøsamarbeidet. Hensikten er blant annet kunnskapsoverføring fra arbeidet med den norske forvaltningsplanen til bruk i Russlands utvikling av en forvaltningsplan for russisk del av Barentshavet. Norge har deltatt med representanter fra Miljøverndepartementet, Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Klima- og forurensningsdirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning, Oljedirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens strålevern i dette arbeidet.

Den russiske statlige institusjonen Sevmorgeo i St. Petersburg, som blant annet har ansvar for maringeologisk prospektering og miljøovervåking, har hatt ansvaret for å koordinere arbeidet med det faglige grunnlaget for den russiske forvaltningsplanen.

– annonse bottom –