Rovviltets Røst fikk ikke medhold

Illustrasjonsfoto. Bildet er tatt av steve felberg fra Pixabay
– annonse top –

Organisasjonen Rovviltets Røst i Elverum fikk ikke medhold i en klage om skadefelling av ulv i Folldal kommune.

Det går frem av et vedtak i Miljødirektoratet. Direktoratet opprettholder et tidligere vedtak hos Fylkesmannen i Hedmark, i en sak som er fra mai 2017. Miljødirektoratet beklager at det har gått svært lang tid på å behandle klagen.

– Rovviltets Røst påstår at vedtakene er lovstridig i og med at det bryter med Bern-konvensjonens definisjon av skadefelling og konvensjonens intensjon. Klager viser til at Bernkonvensjonen krever vern av kritisk truede rovdyrarter i norsk fauna og åpner ikke for populasjonsregulering som norske forvaltningsmyndigheter praktiserer eller uttak for skadepotensiale, og ifølge klager, tillater den kun uttak av identifiserte enkeltindivider som gjør stor skade. De påpeker at i dette tilfelle er det knapt sluppet ut beitedyr og at skadepotensialet er fraværende, heter det i vedtaket.

– annonse inline –

Rovviltets Røst mente at forvaltningen burde prøve ikke-dødelige tiltak mot ulven, som bedøving og flytting, før det gis tillatelse. Dette har imidlertid blitt praktisert av forvaltningen siden da, som i saken der en genetisk viktig ulv slo seg ned i Hedmark. Den har vært flyttet med helikopter, som nok også betyr at klagen fra Rovviltets Røst ikke har vært forgjeves.

Hele vedtaket er tilgjengelig hos Miljøvedtaksregisteret.

– annonse bottom –