Rovdyrtapene har gått ned med 50 prosent

Foto: Pixabay
– annonse top –

I løpet av de ti siste årene har tap forårsaket av rovdyr gått ned med mer enn 50 prosent.

Det melder Miljødirektoeratet, som opplyser at 1.129 besetninger til sammen fikk 44 millioner kroner i erstatning for tap til rovdyr i 2019. Antall sauer og lam som ble erstattet som tapt til rovdyr, holdt seg i fjor på om lag samme nivå som i 2018. Det ble gitt erstatning for 17.213 dyr. Fylkesmennene har innvilget erstatning for 2822 sauer og 14391 lam.

– Tapene forårsaket av rovdyr er redusert med mer enn 50 prosent de siste ti årene, og det er meget positivt at tapene forblir på et lavere nivå enn før. Likevel opplevde enkelte husdyreiere også i fjor belastningen med store tap i sin besetning, for eksempel i Trøndelag hvor mer enn halvparten av bjørneskadene skjedde, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

– annonse inline –

Rekordlave tap til ulv

Tapene til ulv var i fjor de laveste på ti år, med 1455 sauer og lam erstattet. Det var deler av Trøndelag og Nord-Østerdalen som opplevde de største tapene til ulv. For bjørn må vi tilbake til 2014 for å finne lavere tall på erstattede dyr enn i fjor. 1843 sauer og lam ble erstattet som tapt til bjørn i 2019. De største bjørneskadene fant sted i deler av Namdalen i Trøndelag. De fleste skadene fra ulv og bjørn ble i fjor påvist i beiteprioriterte områder, melder Miljødirektoratet.

Jerv tok flest dyr

Som før er det jerv som er den største skadevolderen på sau, og særlig lam. Tapene til jerv økte til 5959 dyr i fjor – nesten 500 flere enn året før. Dette er fortsatt langt lavere tap enn i 2010 da 9367 sauer og lam ble erstattet som tapt til jerv. De fleste jervetapene i fjor, skjedde i fylkene Oppland, Trøndelag og Nordland.

I 2019 ble det påvist spesielt mange tap til jerv på Korgenfjellet i kommunene Hemnes og Vefsn i Nordland. Tallet på erstatninger der gaupe er oppført som tapsårsak økte også i 2019 til 3364 dyr. Nordland var fylket med størst tap til gaupe.

Flest i Trøndelag

Trøndelag er det fylket i landet med flest tap av sau og lam til rovvilt. Tapene fordeler seg på alle rovviltarter, og en stor andel er oppført som uspesifisert rovvilt. Over halvparten av erstatninger for tap av sau til bjørn, ble utbetalt til drivere i Trøndelag.

FylkeAntall sauer erstattetAntall lam erstattet Erstatningsutbetaling
Østfold102479
Akershus872195 070
Hedmark37115734 926 281
Oppland32620385 593 469
Buskerud30270674 970
Vestfold059997
Telemark583721 057 291
Aust-Agder25202556 539
Vest-Agder35171538 169
Rogaland01119 435
Hordaland049119 125
Sogn og Fjordane65284916 017
Møre og Romsdal637501 865 335
Nordland43326318 000 184
Troms1057702 120 789
Finnmark91244981 863 
Trøndelag1211494916 115 400
Hele landet *282214 39143 692 413
– annonse bottom –