En grunneier fra Dalsland ved svenskegrensen oppfordrer Klima- og miljøverndepartementet om å beholde både ulveflokker og streifdyr.

Kjell Karlsen har skrevet brev til departementet, og deler der sine erfaringer med ulv og villsvin.

– Annonse 3 –

– Jeg har forferdelige erfaringer med villsvinenes herjinger på eiendommen min i Dalsland, to mil fra grensen, sier Kjell Karlsen, som mener at ulvene bør spares, ikke nedskytes.

– I Østfold er det en flokk som kalles “haldensflokken”. Nordover i fylket er det streifdyr fra Sverige. Det er viktig at disse ikke skytes, da de hindrer invasjonen av villsvin som trekker inn i Østfold fra Sverige. For jordbruket kan villsvinene være ødeleggende, og de kan også være langt mer truende for folk enn ulven er, skriver Kjell Karlsen til Klima- og miljøverndepartementet.

Grunneieren fra Dalsland mener at ulven er med og balanserer bestanden av villsvin som ellers ikke har noen naturlige fiender, bortsett fra jegerne.

2 COMMENTS

  1. 20 års forskning i Slovakia har vist at ulv i stor grad reduserer spredning av svinepest i landet, og forskning i Spania har vist at ulven begrenser spredning av tuberkulose. Ulv kan redusere bestandsøkningen av villsvin noe, men viktigst er det at ulv tar svekkede individer som sprer sykdom.

  2. Ulven hadde kansje hatt en en mulighet til å ta villsvin,hadde de fått jaktet i flokk, mot ett villsvin , noe de er frarøvet av Ulve hatere.
    Ulven alene klarer ikke engang legge ned en Elg,som er favorittmaten ,så blir Ulven revet i filler av Villsvin. Det blir Ulve haterne også, de rekker ikke trekke hanen , før grisen angriper ,den lurer i buskaset.
    Det er vel størst sjans til at naturen nå sørger for karma , å dreper disse som er ute etter å drepe Ulven, for å selv å ta Elgen.