– annonse 2 –

Rovviltets Røst stiller i en henvendelse til Miljødirektoratet spørsmål ved bruken av rovdyrmidler i Eidskog kommune i Innlandet fylke.

– Annonse 3 –

I en henvendelse til Miljødirektoratet stiller de spørsmål ved kommunens bruk av såkalte «ulvemidler».

– Vi har nå mottatt tips om at Eidskog kommune ønsker at en vesentlig del av potten av ulvemidler skal tilfalle skogeierne i kommunen, som kompensasjon for tapte jaktinntekter. Det er også fremkommet at man vil søke å «mobilisere» skogeiere til å søke om konfliktdempende midler, sier foreningen.

Foreningen mener at det er all grunn til å undersøke lovligheten. De vil også ha undersøkt bruk av penger de mener skal være til dekning av medlemskap i Utmarkskommunenes sammenslutning.

– Slik vi har forstått hensikten med øremerkede midler til kommuner med ulverevir, skal den økonomiske støtten rettes mot spesielle konfliktdempende tiltak i lokalsamfunnet. Som for eksempel ekstra belysning på gangveier, opplysningsarbeide i barnehager og skoler, for å øke kunnskap og forståelse for rovdyr og deres natur. Tiltak rettet mot barn og ungdom er det ellers anbefalt å prioritere, slik retningslinjer fra Fylkesmannen i Oslo og Viken sier.

Foreningen er ellers klar på at det ikke er grunneierne som eier viltet i skogen. Derfor kan skogeierne etter deres mening ikke kreve erstatning for sviktende jaktinntekter.

– annonse 4 –
Forrige artikkelFrykter hubroen blir fortrengt
Neste artikkelStarter kampanje for å stoppe felling av ulv