– annonse 2 –

– Politikerne har misforstått helt, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.

Hun viser til at Stortinget i en hastesak initiert av Senterpartiet vil blokkere det de kaller «en snikutvidelse av av ulvesonen».

– Annonse 3 –

Den midlertidige buffersonen er ikke er en utvidelse av ulvesonen, men et vedtak rovviltnemndene selv har vedtatt, om å skjerme enkelte områder utenfor ulvesona fra lisensfelling. Dette har de gjort for å sikre at den genetisk viktige Elgå-ulven som har slått seg ned i Deisjøreviret ikke blir skutt under den pågående lisensjakta.

– WWF er ikke alltid enig med rovviltnemndene, men vi forholder oss til gjeldende forvaltningspraksis. Klima- og miljødepartementet er riktig instans for klager på vedtak som er gjort av rovviltnemndene.

Senterpartiet har til nå vært tydelige på at vedtak fattet av rovviltnemndene ikke skal overprøves, i lokaldemokratiets navn. Med dette forslaget framstår det imidlertid som om Senterpartiet har gjort en helomvending, mener hun.

– Mens regjeringen har opprettholdt nemndenes vedtak, fremmer Senterpartiet nå et forslag for Stortinget som vil fullstendig overkjøre rovviltnemndene. Det å lytte til rovviltnemndene kun når de er enige med Senterpartiet er en måte å drive forvaltning på som er respektløs, udemokratisk og som kun bidrar til å drive opp konflikten, sier Karoline Andaur i en pressemelding.

Senterpartiet bryter rovdyrforliket

– Med dette forslaget bryter Senterpartiet rovdyrforliket. Dersom forslaget får flertall i Stortinget, står rovdyrforliket i fare for å ryke, sier Karoline Andaur. 

WWF mener rovviltnemndenes vedtak er i tråd med lovverket, og også i tråd med avtalen Norge har med Sverige om å ivareta genetisk viktige individer for å sikre en mer levedyktig bestand av ulv i Skandinavia.  

Rovviltnemndene vet at Elgå-ulven er viktig for den sør-skandinaviske bestanden. Hvis denne ulven felles, vil det kunne medføre at vi på sikt trenger langt flere ulv i Norge for å sikre levedyktigheten i bestanden.  

– Dagens stortingsdebatt og forslaget fra Senterpartiet viser hvor viktig det er å få en rettsavklaring fra Høyesterett om norsk rovdyrforvaltning, avslutter Karoline Andaur. 

– annonse 4 –
Forrige artikkelKlager på at to tredjedeler av ulvene kan bli skutt
Neste artikkelMDG tviler på klimamålet