NOAH – for dyrs rettigheter reagerer på at ordfører i Trysil nå har sendt en søknad om skyting av nye ulver i Slettås, der det fremstilles som om det er negativt at det finnes ulv i ulvesonen. 

Ordføreren ordlegger seg i søknaden på en slik måte at det virker som om han ikke ønsker ulver i ulvesonen. NOAH mener det er svært viktig at ulver i det minste gis lov til å være i fred i områder som er satt til side for dette formål. 

– Når man er ordfører i en kommune i ulvesonen, har man ansvar for å legge til rette for det naturmangfoldet store rovdyr representerer. Man kan ikke som ordfører påstå at det er en offentlig interesse å ikke ha ulv der hvor Stortinget tvert imot har uttalt at ulven skal ha forrang. Det ser ut til at ulver synes at Slettås-området passer godt for ulverevir. Som ordfører i området, bør man ønske å spre positive holdninger til truede rovdyr, ikke drive en misnøyekampanje fordi naturen inneholder dyr, sier leder og veterinær i NOAH, Siri Martinsen. 

NOAH påklaget rovviltnemndas vedtak om å skyte Slettås-ulveflokken i fjor, og et av argumentene var at skyting ikke var en langvarig «løsning» på eventuell konflikt. Området er egnet for ulv og ligger i ulvesonen, og NOAH påpekte at det ville komme nye ulver i området. Men Klima- og miljødepartementet valgte likevel å opprettholde nemndas vedtak – ene og alene på grunn av politisk spill, slik NOAH ser det. 

– En varig løsning ville vært aktivt holdningsskapende arbeid for å danne aksept for ulvene i området. De nye ulvene må nå gis mulighet til å tilpasse seg. «Ulvepanikken» som ordføreren gjør seg til talsperson for, er ikke representativ for flertallet i ulvesonen. De som eventuelt føler reell frykt på bakgrunn av politikeres opphausing, bør få hjelp til å overkomme dette. Politikere må ta ansvar og ikke bidra til å skape frykt som ikke bygger på reell kunnskap. Man kan ikke skyte ulv i ulvesonen år etter år uten at andre forebyggende tiltak tas i bruk, også skremme-tiltak hvis nødvendig. Dette er et krav etter naturmangfoldloven og ikke noe myndighetene kan bare se bort fra, sier Martinsen.

LEGG IGJEN SVAR

Vennligst skriv din kommentar!
Skriv inn navnet ditt her