– annonse 2 –

Organisasjonen NOAH er svært bekymret over eventuelle kriminelle hendelser hvor bjørn med unger skal være jaget over grensa til Sverige. Det er mistanke om at dyrene skal ha blitt skutt i Sverige, og ifølge NOAH blir tipsene etterforsket av politiet.

– Annonse 3 –

NOAH har de siste dagene fått flere tips om mulig miljøkriminalitet mot bjørn – hvor binne med unger jages til Sverige for så å bli skutt. NOAH har videresendt tipsene til rette instanser. Ifølge tipsene som NOAH har fått kan det være beitelag som står bak hendelsene, men dette er foreløpig ikke bekreftet.

– NOAH har fått tips om at åtte bjørner er skutt, herav fire voksne dyr og fire bjørnunger. Vi ser også fra registreringene i Rovdata at bjørner som passer til beskrivelsene er blitt skutt. NOAH er glad for at politiet etterforsker, og mener at Økokrim bør involveres i saken, sier leder i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Forskning viser at det er utført utstrakt ulovlig jakt på rovdyr – særlig ulv. Bjørn i Norge er sterkt truet, og Riksrevisjonen fastslo nylig at den er i en svært vanskelig situasjon med lite håp om forbedring.

– Hvis etterforskningen bekrefter at binner med unger har blitt jaget over til Sverige for å bli skutt under skadefelling der, er dette uakseptabelt og et grovt brudd på loven. Det bør straffes på det strengeste etter norsk lov. Det er brudd på dyrevelferdslovgivning om yngletidsfredning, og grov miljøkriminalitet mot et av de dyrene som er mest utsatt for utryddelse i norsk natur, sier Martinsen ifølge en pressemelding.

– annonse 4 –
Forrige artikkelHevder han skjøt «tam» ulv i Trysil
Neste artikkelHer skal det åpnes for havvind